Хэрэглэгчийн тойм

Бид энэ хэсгийг мессежээр биш (энэ нь нэг талыг барьсан байж болно), харин сэтгэл хангалуун үйлчлүүлэгчдийнхээ зургаар дүүргэсэн. Эдгээр зургуудын тусламжтайгаар та ижил төстэй байдлыг шалгах боломжтой.