क्रम चित्रण

मिशेनिन आर्ट स्टुडियो २०११ इस्वे थावन चलता, संवसारभर हजारांनी समाधानी गिरायक आमच्या इतिहासाचो भाग!

मिशेनिन आर्ट स्टुडिओचे कलाकार खंयचेय चित्र ऑर्डरा प्रमाण काडटात: छापून आयिल्ल्या साहित्या खातीर (पुस्तकां सयत), संकेतथळां खातीर आनी चित्रपटां खातीर. तशेंच आमी विडंबनात्मक चित्रां, लोगो आनी रेखाटन काडटात.

आमी डिजिटल चित्रां (रास्टर, वेक्टर) काडूंक शकतात आनी मागीर तुमच्या ईमेलाचेर धाडूंक शकतात. तशेंच, आमी पेन्सिल रेखाटन, जलरंग आदी काडूंक शकतात आनी मागीर मुंबय, बेंगळुरू, नागपूर, तिरुवनंतपुरम, दमन, वास्को दा गामा, आनी भारत आनी गोंयांतल्या हेर शारांनी तुमकां पावोवंक शकतात.

दर

हांगा 4000 x 3000 पिक्सेल मेरेनच्या रास्टर चित्रां खातीर अदमास दर आसात आनी तातूंत गुंतागुंतीचीं उदाहरणां आसात. 5 चित्रां वयल्यान ऑर्डर दितना आमी सवलती दितात.

$40

$45

$55

क्रम चित्रण

कथा व्याख्या करप.

2 कागदाचेर पेन्सिल वा रंग वापरून डिजिटल चित्रण वा रेखाटन जाय काय ना तें थारावचें.

पेन्सिल वा रंगान रेखाटन जाय जाल्यार आकार थारावचो.

4 आमकां चित्राचें वर्णन [email protected] वा थेट ह्या संकेतथळार फेसबूक पॉप-अप मेसेंजराचेर धाडचें.

आमी आगाऊ फारीकणी घेतात – 50%. तुमच्या ऑर्डरा वांगडा काम आगाऊ फारीकणी मेळ्ळ्या उपरांत सुरू जाता. लक्ष दिवप! तुमकां निकालाचेर खोशी ना जाल्यार आमी तुमचे पयशे परत करतले!

आमी एक स्केच करून तुमकां मान्यताये खातीर धाडटले.

6 आमी काम करतात आनी तुमकां पूर्वावलोकन प्रतिमा धाडटात.

7 तुमी उरिल्लें फारीकपण हस्तांतरीत करतात आनी आमी तुमकां काम धाडटात.

फारीकसाण

पेपॅल आनी हेर पद्दतींचो वापर करून आदींच फारीकणी आनी फारीकणी करूं येता.

आमकां संपर्क सादचो

ईमेल: [email protected]

व्हॉट्सअॅप: +380671175416

फेसबूक: Mishenin Art

इंस्टाग्राम: misheninart