फोटोंतल्यान पोर्ट्रेट ऑर्डर करप

हांगा तुमी मुंबय, बेंगळुरू, नागपूर, तिरुवनंतपुरम, दमन, वास्को दा गामा, आनी भारत आनी गोंयच्या हेर शारांनी डिलिव्हरी आशिल्ल्या फोटोंतल्यान पोर्ट्रेट ऑर्डर करूंक शकतात

मिशेनिन आर्ट स्टुडियो २०११ इस्वे थावन चलता, संवसारभर हजारांनी समाधानी गिरायक आमच्या इतिहासाचो भाग!

  • खंयचीय वस्तू: पेन्सिल, जलरंग, तेल रंग, ऍक्रेलिक, रंगीत पेन्सिल, तशेंच डिजिटल पोर्ट्रेट.
  • मुंबय, बेंगळुरू, नागपूर, तिरुवनंतपुरम, दमन, वास्को दा गामा, आनी भारत आनी गोंयच्या हेर शारांनी पावोवप.

आमी पोर्ट्रेट स्कॅन करून तुमकां ईमेल वरवीं धाडूंक शकतात आनी तुमी तें छापून काडूंक शकतात! अशे स्थितींत ए4 आकाराच्या ऑर्डराचेर 10% आनी ए3 आकाराच्या ऑर्डराचेर 15% सवलत मेळटा!

ह्या सेवेचो भारत, गोंय, थायलंड, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, अमेररका, आनी हेर देशांतल्या आमच्या ग्राहकांक पयलींच व्हड प्रमाणांत फायदो जाला आनी ते ह्या निकालाचेर खूब समाधानी आसात!

दर

फकत पोर्ट्रेटाची उच्च दर्जाची इलॅक्ट्रॉनीक प्रत जाय जाल्यार ए4 आकाराच्या ऑर्डराचेर 10% आनी ए3 आकाराच्या ऑर्डराचेर 15% सवलत मेळटा. तशेंच 2 वा चड पोर्ट्रेट ऑर्डर करतना तुमकां सवलत मेळटली.

एक, दोन वा तीन जाणांच्या चित्रा खातीर दर.

पॅन्सील

आकार1 👤2 👤3 👤
A4 (20×30 cm)
$34$54$69
A3 (30×40 cm)$43$64$86
A2 (40×60 cm)$56$77$107
A1 (60×80 cm)$77$107$137

जलरंग / रंगीत पेन्सिल / डिजिटल पोर्ट्रेट

आकार1 👤2 👤3 👤
A4 (20×30 cm)
$42$62$86
A3 (30×40 cm)$54$77$105
A2 (40×60 cm)$86$107$141
A1 (60×80 cm)$107$141$193

तेल / ऍक्रेलिक

आकार1 👤2 👤3 👤
A4 (20×30 cm)
$114$143$171
A3 (30×40 cm)$143$171$200
A2 (40×60 cm)$183$223$263
A1 (60×80 cm)$274$343$411

मिशेनिन आर्ट स्टुडिओ कलाकारांनी काडिल्ल्या चित्रांची गॅलरी

वेगवेगळ्या आकाराचे पोर्ट्रेट कशे दिसतात

A3 (30 х 40 cm)
A3 (30 x 40 cm)
A2 (40 х 60 cm)
A2 (40 x 60 cm)
A1 (60 х 80 cm)
A1 (60 x 80 cm)

पोर्ट्रेट ऑर्डर

1 आमकां [email protected] वा थेट ह्या संकेतथळार फेसबूक पॉप-अप मेसेंजराचेर फोटो धाडात.

2 आमकां आगाऊ फारीकणी जाय (ऑर्डर रक्कमेच्या 50%). तुमच्या ऑर्डराचेर काम आमकां आगाऊ फारीकणी मेळ्ळ्या उपरांत सुरू जाता. लक्ष दिवप! तुमकां निकालाचेर खोशी ना जाल्यार आमी तुमचे पयशे परत करतले!

3 तुमचें पोर्ट्रेट पुराय केल्या उपरांत आमी तुमकां डिजिटल पूर्वावलोकन धाडटले जाका लागून तुमकां पोर्ट्रेट कितले बरे तरेन काडलां तें पळोवंक मेळटलें.

मागीर आमकां रेखाटन तुमकां पावोवपाचो तपशील आनी चित्रा खातीर फारीकणीचो दुसरो अर्दो भाग जाय.

तुमचें चित्र धाडटले.

तुमकां आनीक एक डिलिव्हरी पर्यायय आसा, आमी तुमच्या पोर्ट्रेटाची इलॅक्ट्रॉनीक प्रत उच्च दर्ज्याच्या स्कॅनराचो वापर करून तयार करूंक शकतात आनी ही प्रत तुमकां ई-मेल वरवीं धाडूंक शकतात. अशे स्थितींत तुमकां डिलिव्हरी करतना वेळ आनी पयशे वाचतले, तशेंच आमचे कडल्यान A4 आकाराचेर 10% आनी A3 आकाराचेर 15% सवलत मेळटली. उपरांत तुमी रेखाटन खंयच्याय आकारांत कागदाचेर वा कॅनव्हासाचेर छापूं येता!

फारीकसाण

पेपॅल आनी हेर पद्दतींचो वापर करून आदींच फारीकणी आनी फारीकणी करूं येता.

मुजतवाड

चित्र तयार करपाचो वेळ ताच्या आकाराचेर, तातूंतल्या लोकांचो आंकडो आनी गरजेच्या साहित्याचेर आदारून आसता. देखीक, जर हें एका मनशाचें चित्र A3 स्वरूपांत (30 x 40 सेंमी.) आनी हेर कसलेच म्हत्वाचे तपशील नासतना – पेन्सिलांत तें खूब बेगीन, सुमार 4 दीस (2 दिसांनी आसूं येता), जलरंगांत, ऍक्रेलिकांत, वा रंगीत पेन्सिल – सुमार १ सप्तक, २ सप्तकांमेरेन तेल. घडये बेगीन (पूण तें कांय प्रमाणांत चड खर्चीक जातलें).

भारतांत वा गोंयांत तुमच्या पत्त्याचेर रेखाटन पावोवपाक सुमार 11 दीस लागतले.

आमकां संपर्क सादचो

ईमेल: [email protected]

व्हॉट्सअॅप: +380671175416

फेसबूक: Mishenin Art

इंस्टाग्राम: misheninart