फोटोंतल्यान विडंबनाची ऑर्डर दिवप

हांगा तुमी मुंबय, बेंगळुरू, नागपूर, तिरुवनंतपुरम, दमन, वास्को दा गामा, आनी भारत आनी गोंयच्या हेर शारांनी डिलिव्हरी आशिल्ल्या फोटोंतल्यान विडंबनाची ऑर्डर दिवंक शकतात

मिशेनिन आर्ट स्टुडियो २०११ इस्वे थावन चलता, संवसारभर हजारांनी समाधानी गिरायक आमच्या इतिहासाचो भाग!

  • रंगीत वा काळ्या-धव्या रंगाचें विडंबन. डिजिटल रेखाटन सयत खंयचीय साहित्य.
  • सादें, एक कथा आशिल्ली, नामनेच्या व्यक्तींच्या आनी पात्रांच्या रुपांत, राजकीय विडंबनात्मक चित्रां आदी.
  • मुंबय, बेंगळुरू, नागपूर, तिरुवनंतपुरम, दमन, वास्को दा गामा, आनी भारत आनी गोंयच्या हेर शारांनी पावोवप.

दर

2 वा चड विडंबनात्मक चित्रां ऑर्डर केल्यार तुमकां सवलत मेळटली.

एक, दोन वा तीन व्यक्तींच्या विडंबनाच्यो दर. इलॅक्ट्रॉनीक रेखाटनाक चार लोकां मेरेन दर दाखयल्यात.

काळें आनी धवें विडंबन

आकार1 👤2 👤3 👤
A4 (20×30 cm)
$34$54$69
A3 (30×40 cm)$43$64$86
A2 (40×60 cm)$56$77$107
A1 (60×80 cm)$77$107$137

रंगीत विडंबन

आकार1 👤 2 👤3 👤
A4 (20×30 cm)
$42$62$86
A3 (30×40 cm)$54$77$105
A2 (40×60 cm)$86$107$141
A1 (60×80 cm)$107$141$193

इलेक्ट्रॉनिक रंग विडंबन

1 👤2 👤3 👤4 👤
$42$62$86$99

मिशेनिन आर्ट स्टुडिओच्या कलाकारांनी काडिल्ल्या विडंबनांची गॅलरी

वेगवेगळ्या आकाराचे विडंबन कशे दिसतात

20170409_232840
A3 (30 x 40 cm)
Mishenin Art Client (6)
A2 (40 x 60 cm)
Mishenin Art Client (7)
A1 (60 x 80 cm)

विडंबनात्मक क्रम

1 आमकां [email protected] वा थेट ह्या संकेतथळार फेसबूक पॉप-अप मेसेंजराचेर फोटो धाडात.

2 आमकां आगाऊ फारीकणी जाय (ऑर्डर रक्कमेच्या 50%). तुमच्या ऑर्डराचेर काम आमकां आगाऊ फारीकणी मेळ्ळ्या उपरांत सुरू जाता. लक्ष दिवप! तुमकां निकालाचेर खोशी ना जाल्यार आमी तुमचे पयशे परत करतले!

आमी तुमकां विडंबनाचो प्राथमीक रेखाटन धाडटले, जाका लागून तुमकां पळोवंक मेळटलें आनी गरज पडल्यार विडंबनांतल्या लोकांची सुवात आनी वस्तूंचो क्रम समायोजीत करपाक मेळटलो.

4 तुमचें विडंबन पुराय जातकच, आमी तुमकां शिपिंग करचे पयलीं पूर्वावलोकना खातीर डिजिटल प्रत धाडटले जेणे करून तुमकां विडंबन कितले बरे तरेन काडलां तें पळोवंक मेळटलें.

मागीर आमकां रेखाटन तुमकां धाडपाचो तपशील आनी विडंबन चित्रा खातीर फारीकणीचो दुसरो अर्दो वांटो जाय.

तुमचें विडंबन धाडटले.

फारीकसाण

पेपॅल आनी हेर पद्दतींचो वापर करून आदींच फारीकणी आनी फारीकणी करूं येता.

मुजतवाड

विडंबनात्मक चित्र तयार करपाचो वेळ ताच्या आकाराचेर, तातूंतल्या लोकांची संख्या आनी गरजेच्या साहित्याचेर आदारून आसता. देखीक, जर हें ए3 फॉर्मेटांत (30 x 40 सेंमी.) एका मनशाचें विडंबन आसत जाल्यार आनी हेर कसलेच म्हत्वाचे तपशील नासतना तें खूब बेगीन, सुमार 4 दीस, प्लॉट आशिल्लें विडंबन – 1 सप्तक मेरेन. घडये बेगीन (पूण तें कांय प्रमाणांत चड खर्चीक जातलें).

भारतांत वा गोंयांत तुमच्या पत्त्याचेर रेखाटन पावोवपाक सुमार 11 दीस लागतले.

आमकां संपर्क सादचो

ईमेल: [email protected]

व्हॉट्सअॅप: +380671175416

फेसबूक: Mishenin Art

इंस्टाग्राम: misheninart