Kosala commande ya portrait na photo moko

Awa okoki ko commander portrait na photo na livraison na Kinshasa, Brazzaville, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kananga, na ba villes misusu ya République Démocratique du Congo na République du Congo

Mishenin Art Studio ebandi kosala banda 2011, BA NKOTO YA BA CLIENTS SATISFIÉS NA MOKILI MOBIMBA bazali na kati ya histoire na biso!

  • Biloko nyonso: crayon, aquarelle, peinture à l’huile, acrylique, crayons de couleur, mpe lisusu ba portraits numériques.
  • Livraison na Kinshasa, Brazzaville, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kananga, mpe bingumba misusu ya République Démocratique du Congo mpe République du Congo.

Tokoki ko scanner portrait, kotindela yo yango na email, pe yo imprimer yango! Na cas oyo, ozuaka 10% ya réduction na ba commandes ya taille A4 et 15% na ba commandes ya taille A3!

Service oyo esi e profiter na nombre monene ya ba clients na biso ya République Démocratique du Congo, République du Congo, Nigeria, Afrique du Sud, Egypte, France, USA, na ba pays misusu, pe ba satisfait mingi na résultat!

Galerie ya ba portraits oyo esalemi na ba artistes ya studio ya Mishenin Art

Ntalo ya ntalo

Ozuaka 10% ya réduction na commande ya taille A4 mpe 15% na commande ya taille A3 soki ozali kaka na besoin ya copie électronique ya qualité ya likolo ya portrait. Okozwa mpe mbongo ya kokitisa ntango ozali kosala komande ya bafɔtɔ 2 to koleka.

Ntalo ya elilingi ya moto moko, mibale to misato.

Crayon

Bonene1 👤
2 👤
3 👤
A4 (20×30 cm)
$34$54$69
A3 (30×40 cm)$43$64$86
A2 (40×60 cm)$56$77$107
A1 (60×80 cm)$77$107$137

Aquarelle / Crayons colorés / Portrait numérique

Bonene1 👤
2 👤
3 👤
A4 (20×30 cm)
$42$62$86
A3 (30×40 cm)$54$77$105
A2 (40×60 cm)$86$107$141
A1 (60×80 cm)$107$141$193

Mafuta / Acrylique

Bonene1 👤
2 👤
3 👤
A4 (20×30 cm)
$114$143$171
A3 (30×40 cm)$143$171$200
A2 (40×60 cm)$183$223$263
A1 (60×80 cm)$274$343$411

Ndenge nini ba taille différente ya ba portraits emonanaka

A3 (30 х 40 cm)
A3 (30 x 40 cm)
A2 (40 х 60 cm)
A2 (40 x 60 cm)
A1 (60 х 80 cm)
A1 (60 x 80 cm)

Ordre ya portrait

1 Tindela biso ba photos na [email protected] to na messenger pop-up ya Facebook directement na site oyo.

2 Tosengaka kofuta liboso (50% ya mbongo ya commande). Mosala ya commande na yo ebandi sima ya kozwa mbongo ya avance. Likebi! Tokozongisa mbongo na yo soki osepeli na résultat te!

3 Nsima ya kosilisa elilingi na yo, tokotindela yo aperçu numérique mpo omona ndenge oyo portrait esalemi malamu.

4 Na sima tozali na besoin ya ba détails ya livraison ya dessin na yo pe deuxième moitié ya payement ya portrait.

5 Bakotinda elilingi na yo.

Ozali pe na option mosusu ya livraison, tokoki kosala copie électronique ya portrait na yo en utilisant scanner ya qualité ya likolo pe kotindela yo copie oyo na e-mail. Na cas oyo, oko économiser temps pe mbongo na livraison, ainsi que okozua 10% ya réduction na taille A4 et 15% na taille A3 epayi na biso. Na nsima, okoki konyata dessin yango na bonene nyonso na papye to na toile!

Lifuti

Kofuta liboso mpe kofuta ekoki kosalema na nzela ya PayPal mpe mayele mosusu.

Mikolo ya suka

Ntango ya kobimisa elilingi etaleli bonene na yango, motángo ya bato oyo bazali na kati na yango, mpe biloko oyo esengeli. Ndakisa, soki oyo ezali portrait ya mutu moko na format A3 (30 x 40 cm) mpe sans ba détails mosusu ya ntina – na crayon ezali très vite, soki 4 jours (peut-être na 2 jours), na aquarelle, acrylique, to couleur crayons – soki poso 1, mafuta kino poso 2. Mbala mosusu nokinoki (nzokande, ekozala mwa ntalo mingi).

Livraison ya dessin na adresse na yo na République Démocratique du Congo et République du Congo ekozua environ 8 jours.

Bokutana na biso

Tinda email na: [email protected]

Whatsapp: +380671175416 

Facebook: Mishenin Art

Instagram: misheninart