Uphononongo lwabathengi

Asigcwalise eli candelo hayi ngemiyalezo ebhaliweyo (enokuthi ithathelwe ecaleni), kodwa ngeefoto zabathengi bethu abanelisekileyo. Ngoncedo lwezi foto, unokuqinisekisa ukufana.