Seswantšho sa taelo

Mishenin Art Studio e be e dutše e šoma go tloga ka 2011, BAREKI BA DIKETE BA BA KGOTSHETŠWEGO LEFASENG ka bophara ke karolo ya histori ya rena!

Bataki ba setudio sa Mishenin Art ba thala diswantšho le ge e le dife tšeo ba di otarago: bakeng sa didirišwa tše di gatišitšwego (go akaretša le dipuku), diwepesaete le difilimi. Le gona re thala diswantšho tša go kgahliša, dilogo le diswantšho tše di thadilwego.

Re ka thala diswantšho tša dijithale (raster, vector) gomme ra di romela go imeile ya gago. Gape, re ka thala diswantšho tša phensele, mebala ya meetse, bjalobjalo, gomme ka morago ra go išetša tšona kua Johannesburg, Ekurhuleni, Tshwane, Pretoria, Polokwane, Lebowakgomo, le metse ye mengwe ya Afrika Borwa.

Ditheko

Mona ke ditheko tše di akanyetšwago tša diswantšho tša raster go fihla go 4000 x 3000 dipiksele ka mehlala ya go raragana. Ge o otara go tšwa go diswantšho tše 5, re fana ka ditheolelo.

$40

$45

$55

Seswantšho sa taelo

1 Hlaloša kanegelo.

2 Dira phetho ya ge e ba o nyaka seswantšho sa dijithale goba seswantšho ka diphensele goba dipente pampiring.

3 Ge o nyaka seswantšho ka diphensele goba dipente, laetša bogolo.

4 Re romele tlhalošo ya seswantšho go [email protected] goba go moromiwa wa go tšwelela wa Facebook thwii mo wepsaeteng ye.

Re nka tefo ya pele – 50%. Mošomo ka otara ya gago o thoma ka morago ga go amogela tefo ya pele. Tlhokomelo! Re tla bušetša tšhelete ya gago ge o sa thabele sephetho!

5 Re tla dira seketšhe gomme ra se romela go wena gore o se dumele.

6 Re dira mošomo gomme re go romela seswantšho sa ponelopele.

7 O fetišetša tefo ye e šetšego gomme re go romela mošomo.

Tefelo

Tefo ya pele le tefo di ka dirwa ka go šomiša PayPal le mekgwa ye mengwe.

Ikgokaganye le rena, re šoma 24/7

Imeile: [email protected]

Whatsapp: +380671175416 ya go tsenya letsogo

Facebook: Mishenin Art

Instagram: misheninart