Go laela caricature go tšwa senepeng

Mona o ka otara caricature ho tloha photo photo photo photo ka thomelo Johannesburg, Ekurhuleni, Tshwane, Pretoria, Polokwane, Lebowakgomo, le metse e meng ya Afrika Borwa

Mishenin Art Studio e be e dutše e šoma go tloga ka 2011, BAREKI BA DIKETE BA BA KGOTSHETŠWEGO LEFASENG ka bophara ke karolo ya histori ya rena!

  • Caricature ka mmala kapa ba batsho le ba basweu. Didirišwa dife goba dife, go akaretšwa le diswantšho tša dijithale.
  • Bonolo, ka kanegelo, ka mokgwa wa botho le baanegwa ba go tuma, ditshwantšho tša dipolitiki, bj.bj.
  • Thomelo go Johannesburg, Ekurhuleni, Tshwane, Pretoria, Polokwane, Lebowakgomo, le metse ye mengwe ya Afrika Borwa.

Gallery ya caricatures thaloa ke bo-rabokgabo ba Mishenin Art studio

Ditheko

O tla hwetša theolelo ge o otara di-caricature tše 2 goba go feta moo.

Ditheko tša caricature ya motho o tee, ba babedi goba ba bararo. Bakeng sa seswantšho sa elektroniki, ditheko di bontšhwa bakeng sa batho ba go fihla go ba bane.

Batsho le ba basweu caricature

Bogolo1 👤
2 👤
3 👤
A4 (20×30 cm)
$34$54$69
A3 (30×40 cm)$43$64$86
A2 (40×60 cm)$56$77$107
A1 (60×80 cm)$77$107$137

Caricature ya mmala

Bogolo1 👤
2 👤
3 👤
A4 (20×30 cm)
$42$62$86
A3 (30×40 cm)$54$77$105
A2 (40×60 cm)$86$107$141
A1 (60×80 cm)$107$141$193

Caricature ya mmala wa elektroniki

1 👤
2 👤
3 👤
4 👤
$42$62$86$99

Ke eng bogolo bjo bo fapanego bja di- caricature bo lebelegago bjalo

20170409_232840
A3 (30 x 40 cm)
Mishenin Art Client (6)
A2 (40 x 60 cm)
Mishenin Art Client (7)
A1 (60 x 80 cm)

Tatelano ya caricature

1 Re romele dinepe go [email protected] goba go moromiwa wa Facebook pop-up thwii mo wepsaeteng ye.

2 Re hloka tefo ya pele (50% ya tjhelete ya taelo). Mošomo wa otara ya gago o thoma ka morago ga ge re amogetše tefo ya pele. Tlhokomelo! Re tla bušetša tšhelete ya gago ge o sa thabele sephetho!

3 Re tla go romela seketšhe sa mathomo sa seswantšho sa go kgahliša gore o kgone go bona gomme ge go nyakega, wa beakanya maemo a batho bao ba lego ka gare ga seswantšho sa go kgahliša le tatelano ya dilo.

4 Ge caricature ya gago e phethilwe, re tla go romela khopi ya dijithale bakeng sa ponelopele pele e romela gore o kgone go bona kamoo caricature e thadilwego gabotse ka gona.

5 Ke moka re hloka dintlha tša go romela seswantšho go wena le seripa se sengwe sa tefo ya caricature.

6 Caricature ya gago e tla romelwa.

Tefelo

Tefo ya pele le tefo di ka dirwa ka go šomiša PayPal le mekgwa ye mengwe.

Matšatši a mafelelo

Nako ya go tšweletšwa ga caricature e ithekgile ka bogolo bja yona, palo ya batho bao ba lego go yona le dilo tšeo di nyakegago. Mohlala, ge e le gore se ke caricature ya motho o tee ka sebopego sa A3 (30 x 40 cm) gomme ntle le dintlha tše dingwe tše bohlokwa it’s very quick, about 4 days, a caricature with a plot – up to 1 week. Mohlomongwe ka lebelo (le ge go le bjalo, e tla ba e bitšago kudu ka tsela e itšego).

Go tlišwa ga seswantšho sa go thalwa atereseng ya gago ka Afrika Borwa go tla tšea matšatši a ka bago a 10.

Ikgokaganye le rena, re šoma 24/7

Imeile: [email protected]

Whatsapp: +380671175416 ya go tsenya letsogo

Facebook: Mishenin Art

Instagram: misheninart