Mishenin sungatyna hoş geldiňiz!

Mishenin Art, Gündogar Europeewropadaky surat hyzmatlaryny berýän iň uly studiýalaryň biridir.

Bu ýerde sargyt edip bilersiňiz:

Portret

Şeýle hem islendik surat ýa-da çyzgy (suratlaryň nusgalaryny goşmak bilen). Traditionalhli adaty materiallar (galam, akwarel, ýag boýagy, akril we ş.m.) bilen işleýäris, şeýle hem sanly şekilleri çekýäris.

Aşgabat, Türkmenabat, Dakoguz, Mary, Gyzylarbat, küramaly we Türkmenistanyň beýleki şäherlerine eltip bermegi gurnaýarys.

Mishenin sungat studiýasy 2011-nji ýylda Ukrainada döredildi.

Häzirki wagtda Aşgabatdan, şeýle hem Azerbaýjan, Türkiýe, Gazagystan, BAE, Päkistan we başgalar ýaly köp sanly ýurtda eýýäm biziň işlerimiz bar.

Biziň bilen habarlaşyň, hepdede ýedi gün açyk

E-poçta: [email protected]

Whatsapp: +380671175416

Facebook: Mishenin Art

Instagram: misheninart

Salgysy: Ukrainanyň Kiýew, Dilowa köçesi, 5-nji jaý.